K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura ogranizacyjna

  Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Funkcjonuje od roku 1970 jako Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4.

  1 września 1999 roku decyzją Rady Powiatu powołany zostaje Zespół Szkół Specjalnych.

  Zmiany dokonane w ostatnich latach sprawiły, że nasza placówka obejmuje obecnie edukacją oraz opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną uczniów w klasach:

  I-VIII szkoły podstawowej,
  I-III gimnazjum,
  I-III szkoły przysposabiającej do pracy,
  w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
  w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.

  W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednią bazę dydaktyczno-rewalidacyjno-rehabilitacyjną, między innymi: sale techniki (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu), gabinet informatyki, gabinety kinezyterapii, gabinet hydroterapii, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet integracji sensorycznej(SI), gabinet audio-psycho-lingwistyczny (Tomatisa), pracownia EEG-Biofeedback, basen rehabilitacyjny, gabinety logopedyczne, gabinety psychologa i pedagoga, sale Snoezelen (stymulacja polisensoryczna).

  Liczba pracowników: 97

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Anna Stochaj
  Publikacja dnia: 08.06.2018
  Podpisał: Anna Stochaj
  Dokument z dnia: 08.06.2018
  Dokument oglądany razy: 2274
Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie